Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Zakoni, pravilnici i dokumenti

Predškolsko odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od 6 mjeseci do polaska u školu.

 Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj10/97) Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj10/97)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi - izmjene i dopune (Narodne novine broj 107/07)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991.godine)

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93)

Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi iz 1983. godine

Državni pedagoški standardi (Narodne novine broj 10/97)

Državni pedagoški standardi - izmjene i dopune (Narodne novine 107/07)

Standardi za djecu s teškoćama u razvoju iz 1987. godine

Program vjerskog odgoja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima (odobrio MPiŠ 9. studenog 1994. godine)

Statut Dječjeg vrtića "Gloria" Statut Dječjeg vrtića "Gloria"

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza u Dječjem vrtiću Gloria Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza u Dječjem vrtiću Gloria

Sigurnosno - zaštitni i preventivni program

Državni pedagoški standard

Izjava o prikupljanju podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o pravu na pristup informacijama Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama Zahtjev za pristup informacijama


 Izmjene i dopune Statuta DV "Gloria" Izmjene i dopune Statuta

 Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada