Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Upisi


Konačna lista prvenstva upisa djece u Dječji vrtić "Gloria"
za pedagošku godinu 2021. / 2022.


DJEČJI VRTIĆ „GLORIA“
Matije Grpca 2, 52220 Labin

KLASA: 601-02/21-01/03
URBROJ: 2144-01-54-10/03-21-5
Labin, 02.06.2021.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13); prema Pravilniku o upisu djece u vrtić Upravno vijeće donijelo je

Konačnu listu prvenstva upisa djece u Dječji vrtić "Gloria" za pedagošku godinu 2021./2022.

Zahtjevi za upis djece zaprimljeni su na temelju Javne objave za upis djece u dječji vrtić Gloria za pedagošku godinu 2021./2022.
Zahtjevi su se zaprimali od 14. do 21. svibnja 2021. godine.

Prema broju slobodnih mjesta u dobno odgovarajućim odgojnim skupinama za pedagošku godinu 2021./2022. odlučeno je da su prednost pri upisu ostvarili sljedeći kandidati:

Red. br.Identifikacijski broj 
1.DVG012
2.DVG014
3.DVG010
4.DVG015
5.DVG009
6.DVG013
7.DVG025
8.DVG035
9.DVG006
10.DVG021
11.DVG027
12.DVG031
Lista čekanja:
13.DVG007
14.DVG008
15.DVG011
16.DVG024

O vremenu održavanja inicijalnih razgovora roditelji će biti obaviješteni telefonskim putem.

Sve informacije i obavijesti u vezi upisa objavljene su na službenoj Internet stranici vrtića (www.djecjivrticgloria.hr) ili se mogu dobiti svakim radnim danom, putem maila (vtic.gloria@gmail.com) te pozivom na broj 0911131134.

 U Labinu, 2. lipnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća

Adriana Radić