Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Upisi 2021/2022

Pedagoška godina 2021. / 2022.

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić "Gloria" primati će se od 14. do 21. svibnja 2021.

Zahtjevi za upis s potpunom upisnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem online obrasca koji će na dan početka zaprimanja prijava biti objavljen na službenoj Internet stranici vrtića 

  • Roditelji koji po prvi puta prijavljuju dijete dužni su u upisnom roku predati zahtjev s potpunom upisnom dokumentacijom, koja je navedena u obrascu Zahtjeva za upis. 
  • Roditelji djeteta koje već polazi naš vrtić dužni su u upisnom roku predati online Zahtjev za nastavak korištenja usluga i tako za svaku pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge naše ustanove. Uz Zahtjev obvezni su priložiti kopiju iskaznice imunizacije te nastavljaju pohađati vrtić bez provođenja postupka bodovanja. Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište, obiteljski, bračni status i sl.) prilažu i ostalu potrebnu dokumentaciju. 
  • Roditelji – korisnici usluga dužni su podmiriti ustanovi svoja dugovanja u trenutku predaje zahtjeva.

Prijedlog reda prvenstva za upis biti će objavljen na oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici vrtića najkasnije 30 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva.