Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Redoviti cjelodnevni desetsatni program


Cjelodnevni desetsatni program provodi se u tri odgojne skupine za djecu od prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Redoviti program našeg vrtića temeljen je na humanističko – razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja predškolske djece, a obilježava ga primjena suvremenih teorijskih i praktičnih postignuća.

Posebnu pažnju stavljamo na:

 Emocionalni razvoj

Tjelesni i psihomotorni razvoj

Poticanje govora i komunikacije

Poticanje pozitivne slike o sebi

Poticanje pozitivne slike o svijetu koji nas okružuje

Razvijanje samostalnosti

Poticanje socijalizacije

Razvijanje društvenih odnosa

 Spoznajni razvoj

Program koji je prilagođen razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima kroz mnogobrojne aktivnosti omogućuje djeci  raznovrsne spoznaje i doživljaje. Kontinuirano surađujemo s roditeljima što pridonosi kvaliteti rada.