Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Propisi

Pravo na pristup informacijama uređeno je :

- Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 172/03) i

- Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 144/10), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijam

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.