Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Projekt "Say Hello to the World"SAY HELLO TO THE WORLD - CERTIFIKAT TOLERANTNOG VRTIĆA

Nakon uspješnog sudjelovanja u projektu "Say hello to the world" dodijeljen nam je Certifikat tolerantnog vrtića.

Tijekom pedagoške godine 2019. / 2020. sudjelovali smo u međunarodnom projektu "Say hello to the world - Pomahajmo v svet".

Projekt je 2011. pokrenuo Fini zavod Radeče iz Slovenije, s ciljem povezivanje djece dječjih vrtića i osnovnih škola iz cijeloga svijeta.

Djeca kroz igru, superviziju mentora i program "Pet prstiju" uče o različitim kulturama i tradicijama, predstavljaju svoje okruženje i istražuju širi svijet.

Pri tome razvijaju nacionalnu i građansku svijest, uče o sigurnom korištenju računala, uče riječi na stranom jeziku.

Na taj način djeca otkrivaju multikulturalne razlike i navikavaju se na prihvaćanje različitosti što im pomaže da prevladaju predrasude i stereotipe te smanjuju netoleranciju. Projekt se temelji na Kurikulumu za vrtiće.

Više informacija o projektu možete pronaći na Internet stranici www.sayhellototheworld.eu