Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

O aktivnostima i projektima

Rad na projektu noviji je didaktički oblik rada u praksi predškolskih ustanova. Osmišljeno se počeo koristiti u Italiji unutar tzv. Reggio pedagogije.

U projektnom radu dolazi do ispreplitanja i povezanosti niza praktičnih i intelektualnih aktivnosti koje potiču gotovo sva područja dječjeg razvoja. Osnovna mu je pretpostavka da će, radeći na nekom projektu, promatrajući, propitujući, istražujući i poduzimajući određene aktivnosti vezane za određenu temu, dijete širiti svoja znanja do krajnjih granica svojih mogućnosti, aktivirajući pritom sve svoje potencijale i razvijajući mnoge sposobnosti. Osnovni zadatak projekta je razvijanje misaonih procesa u djece.

Važan dio projektnog planiranja je stalno dokumentiranje rada npr. putem knjige u koju se upisuje tijek projekta, ideje koje su se javile, dječje izjave, dječji opisi, dječji radovi, popis korištenih sredstava, fotografije i sl.

Dječja pitanja i odgovori smjernice su za rad. Na osnovu dječjih odgovora i pitanja uviđamo i shvaćamo što je to što djecu posebno zanima, za što pokazuju interes i koje su njihove ideje dolaska do rješenja.

Odgojitelj je voditelj projekta, ali u svom radu on ne daje odgovore već djecu upućuje na načine na koje mogu doći do odgovora. Na taj način, on mijenja svoju ulogu u skupini, postavljajući dijete u centar aktivnosti, a on dobiva ulogu aktivnog pomagača.