Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Kako ispuniti Zahtjev za upis

 • Odgovori na pitanja unose se u za to predviđena polja. 
 • Neka pitanja označena su znakom *. Na ta pitanja potrebno je obavezno odgovoriti kako bi Zahtjev mogli predati. 
 • Nakon što odgovorite na sva pitanja, na dnu stranice potrebno je kliknuti na gumb "Dalje". Tada će se pojaviti popis sve potrebne upisne dokumentacije. 
 • Označite dokumente koje ćete priložiti Zahtjevu. 
 • Dokumente u obliku privitaka u pdf., jpg. ili .doc/docx formatu posebno šaljete putem e-maila, na adresu upisi.vrtic.gloria@gmail.com
 • Datoteke koje šaljete mailom ne smiju ukupno biti veće od 10 MB. 
 • U naslovu maila i nazivu svake datoteke obavezno dodajte ime i prezime djeteta za koje ispunjavate Zahtjev.
 • Kako bi što manje vremena utrošili na dodavanje privitaka, preporučamo da potrebne dokumente pripremite unaprijed, odnosno da ih skenirate ili fotografirate ukoliko nisu u digitalnom obliku i spremite u adekvatnom formatu.
 • Nakon što ste na popisu označili sve dokumente koje prilažete, na dnu ekrana kliknite na gumb "Dalje".
 • Pažljivo pročitajte "Napomenu" i "Izjavu", dodajte datum te vaše puno ime i prezime. 
 • Na dnu ekrana kliknite na gumb "Podnesi".
 • Nakon što ste uspješno ispunili i poslali Zahtjev za upis, na Vašu e-mail adresu stići će potvrda o zaprimljenom Zahtjevu.
 • U roku od 24 sata nakon zaprimanja Zahtjeva na Vašu e-mail adresu stići će Identifikacijski broj, koji će nakon obrade svih pristiglih prijava biti naveden na Listi reda prvenstva za upis umjesto imena i prezimena podnositelja zahtjeva.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja ili eventualnih poteškoća pri ispunjavanju Zahtjeva za upis, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila ili telefonom.
Kontakti za pomoć pri ispunjavanju Zahtjeva:
vrtic.gloria@gmail.com
+385911131134