Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Jezični program

Program ranog učenja engleskog jezika – verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Razvijanjem senzibiliteta za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, a osobito na govorne sposobnosti i percepciju. Dijete kroz igru na najlakši i njemu najprirodniji način uči jezik, te stječe osnovno znanje o jeziku.

Učenjem engleskog jezika u ranoj dobi, djeca se senzibiliziraju za englesko govorno područje, kroz igru djeca vrlo brzo bogate fond i rječnik engleskog jezika, pobuđuje se njihov interes za komunikaciju i izražavanje na engleskom jeziku, što pomaže djeci da stvore pozitivnu sliku o sebi te spoznaju socijalne vještine.

Djeca se u ugodnom okruženju okupljaju i kroz zajedničku igru u prijateljskom ozračju obogaćuju svoja iskustva i spoznaje.