Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Djelatnici

Na putu prema sutra

Putevi odrastanja kojima su djeca krenula upravo se toliko međusobno razlikuju koliko se razlikuju djeca koja njima koračaju. Za svako je putovanje posebno važan prvi korak, a osobito ako je to putovanje malog djeteta prema svojem kvalitetnom sutra.

Naši djelatnici će upravo za taj prvi korak po izlasku djeteta iz obitelji prvi djetetu pružiti ruku i pomoći mu da se što uspješnije snalazi na putu kojim je krenulo, odnosno stvoriti mu uvjete u kojima će za to putovanje prikupljati što korisniju i upotrebljiviju "opremu" - mišljenje, riječ, odnos, a nadasve razumijevanje i ljubav.

Time podupiremo dijete da svojim putem i na svoj način stigne do svog željenog cilja i to onda kada u njegovom "redu vožnje" za to dođe vrijeme.

"Dijete treba pustiti da odraste brzinom koja njemu odgovara. Mnogi roditelji čine greške pokušavajući da nametnu korak odrastanja." (Alexander S. Neill)

Tijekom odgojno obrazovnog procesa pratimo dječje aktivnosti, prikupljamo dokumentaciju o dječjim aktivnostima, te na osnovi iste razgovaramo s djecom. Takav pristup odgojno obrazovnom radu omogućuje razumijevanje procesa mišljenja djece, čime se stvaraju preduvjeti individualnog pristupa i razvoja svakog pojedinog djeteta.

Preduvjet takvog rada je poticajno, kreativno i pedagoški osmišljeno okruženje.

ODGOJNO OBRAZOVNI DJELATNICI

  • odgojitelji
  • ravnateljica

STRUČNI SURADNICI

  • psiholog
  • pedagog
  • zdravstvena voditeljica

TEHNIČKA SLUŽBA

  • kuharica
  • spremačica