Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Djeca uče ono što doživljavaju

Dijete koje doživljava neprijateljsko ponašanje, uči se svađati.

Dijete koje doživljava ravnodušnost, uči biti osamljeno.

Dijete koje doživljava kritiziranje, uči osuđivati.

Dijete kojemu se često prigovara, ne primjećuje da ga okolina voli.

Dijete koje doživljava osramoćivanje, uči se stidjeti samoga sebe.

Ako se dijete ismijava, ono uči biti povučeno.

Dijete koje doživljava toleranciju, uči biti strpljivo.

Ako se dijete ohrabruje, ono se uči samopouzdanju i sigurnosti.

Ako dijete doživljava pohvalu, ono uči prihvaćati i cijeniti druge.

Dijete koje doživljava poštenje, uči se biti pravedno.

Ako dijete živi sa sigurnošću, ono se uči povjerenju.

Dijete s kojim se razgovara, uči se razmišljati.

Ako dijete živi s prihvaćanjem i prijateljstvom, ono uči pronalaziti ljubav u svijetu.

Preuzeto sa: http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/