~ Dijete je u najljepšoj pjesmi najljepša nota, dijete je najljepši stih u pjesmi života ~

 

Dječji vrtić „GLORIA“  lociran je na periferiji grada Labina u oazi mira i zelenila, desetak minuta laganog hoda od središta grada.

Počevši s radom 1995. Godine dječji vrtić „GLORIA“ bilježi stalan broj upisane djece koja nakon boravka u programu jaslica, te vrtićkom programu postaju sretni i uspješni predškolci spremni za školu...

 

 

 
 
 
 
 
OBAVIJEST O OBJAVI KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA UPISA 2020./2021.
 
Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da je objavljena Konačna lista reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić "Gloria" za pedagošku godinu 2020./2021.
 
Konačnu listu možete pronaći OVDJE.

 
 
 

 
 
 
 
 
OBAVIJEST O OBJAVI PRIJEDLOGA LISTE REDA PRVENSTVA UPISA 2020./2021.
 
Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da je Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić "Gloria" za pedagošku godinu 2020./2021. objavljen.
 
Prijedlog liste možete pronaći OVDJE. 
 
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST O PREDAJI ZAHTJEVA ZA GODIŠNJI ODMOR DJETETA

 
Poštovani roditelji,
 
ukoliko planirate da Vaše dijete tijekom srpnja i kolovoza 2020. koristi godišnji odmor, molimo Vas da nam zaključno s petkom, 19.06.2020. predate Zahtjev za godišnji odmor djeteta.
 
Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno nas kontaktirajte putem maila ili telefonom.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

 
Oriana Sellan, ravnateljica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE OBRASCI ZA UPISE 2020./2021.


- Ovaj zahtjev ispunjavaju roditelji/staratelji koji po prvi puta prijavljuju dijete za upis u Dječji vrtić "Gloria".
- Svu upisnu dokumentaciju koja je navedena u Javnoj objavi upisa potrebno je u elektroničkom obliku priložiti u obrazac Zahtjeva za upis.
- Detaljnije upute za ispunjavanje Zahtjeva i slanje dokumenata navedene su na početku samog obrasca.

 
- Ukoliko se odlučite na slanje Zahtjeva putem pošte, isti možete preuzeti OVDJE. 
Zahtjev je tada potrebno ispisati i ispuniti te zajedno sa priloženom upisnom dokumentacijom poslati preporučeno poštom, na adresu:

Dječji vrtić "GLORIA"
Matije Grpca 2,
52220 Labin

s naznakom "Za upise"

 


- Ovaj zahtjev ispunjavaju roditelji/skrbnici čija su djeca već uključena u programe Dječjeg vrtića "Gloria" te žele nastaviti s korištenjem usluga dječjeg vrtića i u narednoj, 2020./2021., pedagoškoj godini. 
UPISI DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. 

Obavještavamo sve roditelje zainteresirane za upis djece u Dječji vrtić "Gloria" Labin u pedagoškoj godini 2020./2021. da će se isti odvijati u razdoblju od 04. do 12. lipnja 2020. godine.


Zahtjevi za upis sa potpunom upisnom dokumentacijom zaprimati će se u navedenom periodu, putem:


a) online obrasca koji će na dan početka zaprimanja prijava biti objavljen na službenoj Internet stranici vrtića www.djecjivrticgloria.hr

 

ili


b) putem pošte, slanjem preporučene pošiljke s naznakom „Za upise“, na adresu:

Dječji vrtić „Gloria“, Matije Grpca 2, 52220 Labin


 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

 
Ispunjeni obrazac Zahtjeva za upis djeteta u vrtić 

 - Ukoliko Zahtjev podnosite online, podaci se unose izravno u obrazac te se ostala upisna dokumentacija prilaže obrascu u .pdf ili .jpg formatu, a pojedinačne datoteke ne smiju biti veće od 10 MB.

- Ukoliko Zahtjev šaljete poštom, obrazac preuzimate OVDJE.

 Izvod iz matice rođenih ili rodni list – preslika

 Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika iz kojih je vidljivo prebivalište roditelja/skrbnika ili potvrda o prijavi prebivališta boravišta koju izdaje MUP, ukoliko se adresa na osobnoj iskaznici razlikuje od mjesta prebivališta

 Uvjerenje o boravku stranih državljana za roditelje/skrbnike i dijete strane državljane izdano od nadležne policijske uprave

 Potvrde o ostvarenom mirovinskom stažu izdane od strane HZMO ili elektroničke zapise za oba roditelja

 Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju

 Knjižica cijepljenja djeteta - preslika

 Potvrda o stomatološkom pregledu djeteta

 Posebna suglasnost za korištenje i obradu dobivenih osobnih podataka o djeci i roditeljima/skrbnicima (Preuzima se OVDJE. Suglasnost dostavljaju oba roditelja, osim u slučaju kada jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.)

 Važeće rješenje o primanju dječjeg doplatka

 Za obitelji s 3 i više malodobne djece – izvadak iz matice rođenih za svako dijete mlađe od 18 godina

 Za dijete samohranog roditelja – rodni list u kojem nije navedeno ime drugog roditelja, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, potvrda o trajnoj nesposobnosti za rad drugog roditelja (ne starija od 3 mjeseca) ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

 Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave

 Za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrb

 Za dijete čiji je jedan ili oba roditelja redoviti student ili učenik – potvrda škole, Učilišta ili Seučilišta o statusu redovitog studenta ili učenika (roditelj koji pohađa poslijediplomski doktorski studij ne smatra se studentom ili učenikom)

 Za dijete koje ima specifične razvoje i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta

 Potvrda centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (teške materijalne i socijalne prilike djetetove obitelji) Rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz zakona o rodiljnim i roditeljski potporama (NN 85/08, 110/08 – ispravak i 34/11)

 

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti ispuniti zahtjev online ili imate dodatnih pitanja, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonom (radnim danom, u razdoblju od 9 do 13 sati).

e-mail vrtića: vrtic.gloria@gmail.com

Broj telefona: 0911131134

 
 

 
 
 
POVRATAK DJECE U VRTIĆ OD PONEDJELJKA 25.05.2020.

Poštovani roditelji,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova.

Upute možete pročitati OVDJE.

Prema novim uputama u vrtićima je moguć prihvat većeg broja djece nego do sada.

Kako bi nam omogućili kvalitetniju organizacije rada, uz daljnje poštivanje svih mjera, molimo Vas da do petka, 22.05.2020. do 10:00 sati ispunite sljedeći UPITNIK.

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti ispuniti navedeni upitnik, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonom.

 

e-mail vrtića: vrtic.gloria@gmail.com

Broj telefona: 0911131134

 

Zahvaljujemo na suradnji! 

 

Oriana Sellan, ravnateljica


VRTIĆ ZAPOČINJE S RADOM U PONEDJELJAK, 11.05.2020.
 

Poštovani roditelji,

donesene su mjere popuštanja koje se odnose i na smještaj djece u dječje vrtiće u periodu od 11. do 22.svibnja 2020. temeljem kojih Dječji vrtić "Gloria" započinje s radom u posebnim uvjetima.

Roditelji koji su putem provedenog upitnika iskazali potrebu za smještajem djece u vrtić u navedenom periodu, prilikom dovođenja djeteta, u ponedjeljak, 11. svibnja 2020., obavezno moraju vrtiću dostaviti popunjenu i potpisanu Izjavu za dovođenje djeteta

Bez navedene izjave, neće biti moguće primiti djecu.

Također vas molimo da pažljivo pročitate Provedbeni plan otvaranja Dječjeg vrtića „Gloria“ u uvjetima COVID-19, u kojemu su navedene važne upute, kao i Upute HZJZ.

Prema uputama, vrtić mogu polaziti djeca:

  • Čija oba roditelja imaju radnu obvezu odlaska na radno mjesto,
  • Koja nemaju adekvatnu zamjenu za čuvanje,
  • Koja nisu kronični bolesnici,
  • Koja nisu u doticaju s osobama u izolaciji ili oboljelima od covid-19,
  • Koja su zdrava.

U periodu od 11. do 22. svibnja 2020. neće biti moguće naknadno uključivanje u skupinu, a mogućnosti smještaja djece nakon 25.svibnja obavijestit ćemo vas pravovremeno, nakon izdavanja daljnjih mjera Nacionalnog kriznog stožera.

Na poveznicama preuzmite:

 
 Izjava roditelja za dovođenje djeteta - 11.05.2020. 
 
 Provedbeni plan otvaranja Dječjeg vrtića "Gloria" u uvjetima COVID-19 - 11.05.2020. 

 Upute HZJZ 
 
 
Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumica, slobodno nas kontaktirajte putem maila ili telefonom, na 0911131134.
 
 
 
 

Dragi roditelji,

u skladu s preporukama Vlade RH i planu ublažavanja mjera uvedenih zbog suzbijanja pandemije koronavirusa potrebno je omogućiti djeci rane i predškolske dobi redovito pohađanje dječjih vrtića od 11.05.2020., uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Napominjemo kako s ciljem poštivanja propisanih mjera od strane HZJZ-a i Stožera civilne zaštite prednost dolaska imaju djeca oba zaposlena roditelja, odnosno roditelja koji su obvezni biti na radnom mjestu.

 

Pozivamo roditelje koji planiraju korištenje usluga vrtića od 11.05.2020. da zaključno sa srijedom, 06.05.2020., ispune UPITNIK, kako bi nam omogućili da učinkovito organiziramo rad vrtića.

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti ispuniti navedeni upitnik, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonom.

 

e-mail vrtića: vrtic.gloria@gmail.com

Broj telefona: 0911131134

 

Zahvaljujemo na suradnji! 

 

Oriana Sellan, ravnateljica

 
 
Upitnik - početak rada vrtića u posebnim uvjetima COVID-19 od 11.05.2020.
 

Dragi naši roditelji i dječica,
iz dana u dan sve više nam nedostajete...

- Nedostaju nam vaši dolasci, pozdravi, osmjesi,
- Nedostaje nam svaki dječji glas, osmijeh, zagrljaj, dječja spontanost, iskrenst
- Ljubav i toplina koja zrači...
Mogli bi tako nabrajati u nedogled, jer:
        - Djeca su najveća sreća - najveće bogatstvo
        - Najveća snaga
        - Dječji pogled sve nam kaže i često riješiti mnoge stvari nam pomaže
        - Dječji osmijeh melem je za sve - uz njega postajemo jači
          A i svaki dječji nestašluk je slađi...

- S nestrpljenjem iščekujemo povratak svakodnevnici, ona će doći, no još dana za to mora proći..,
Strpljivi biti ćemo mi - to smo u vrtiću i doma učili svi...
- Možemo povremeno biti sjetni, ali nadvladati sve i biti veseli i sretni...

                                                                             -o-

Kako bi nam svima bilo lakše započeti ćemo naše svakodnevno zajedničko druženje.
Pripremiti ćemo za vas svakoga dana (osim vikenda) nešto novo.
Družiti ćemo se i sudjelovati u aktivnostima malo drugačije nego kada dolazimo u vrtić, ali sigurni smo da će vam se svidjeti.

Vjerujemo da će svatko od vas uspjeti pronaći nešto što bi želio raditi. Biti će to pravi mali, poseban vrtić - vaš vrtić kod kuće - možete mu dati i ime koje vi želite.
Stoga vas pozivamo na kontakt i suradnju putem Internet stranice vrtića i Viber grupa.
Želja nam je da se zabavite!

Idemo zajedno, pozitivno dalje, iskoristimo i cijenimo ovo vrijeme zajedništva s obitelji.

Molimo vas da nam se javite ukoliko imate neka pitanja ili prijedloge, uvijek smo otvoreni za suradnju.


Oriana Sellan, ravnateljica


  

                                                                                                                  
    VRTIĆ KOD KUĆE    
          
 

Društvena priča o pandemiji korona virusa za djecu, namijenjena roditeljima, odgajateljima i učiteljima kako bi pomogli djeci u dobi od 3 do 8 godina u boljem razumijevanju pandemije korona virusa.
 
 
 

/OBAVIJEST/
 
Dragi roditelji,
sukladno odluci Nacionalnog kriznog stožera obavještavamo vas da će od sutra, 13. ožujka 2020. Dječji vrtić Gloria biti zatvoren.
 
Molimo vas za razumijevanje i unaprijed vam zahvaljujemo.
 
Svi mi imamo isti cilj, osigurati sigurnost i zdravlje svima, a za to su nužne preventivne mjere kako bi zaustavili širenje koronavirusa COVID-19.
 
Pravovremeno ćemo vas obavještavati o svim daljnjim informacijama i odlukama.
 
 
Oriana Sellan, ravnateljica 
 
Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
 
 
KAKO DJECI OBJASNITI EPIDEMIJU KORONAVIRUSA?
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

Nakon dogradnje vrtića u kolovozu 2018. smo svečano otvorili još jednu odgojnu skupinu

 

Više o otvorenju možete pročitati na poveznici: http://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=17293

 

 

 

SaveSaveSave