~ Dijete je u najljepšoj pjesmi najljepša nota, dijete je najljepši stih u pjesmi života ~

 

Dječji vrtić „GLORIA“  lociran je na periferiji grada Labina u oazi mira i zelenila, desetak minuta laganog hoda od središta grada.

Počevši s radom 1995. Godine dječji vrtić „GLORIA“ bilježi stalan broj upisane djece koja nakon boravka u programu jaslica, te vrtićkom programu postaju sretni i uspješni predškolci spremni za školu...

 

 

 

 
 

UPISI 2019. / 2020.


DJEČJI VRTIĆ GLORIA

LABIN, Matije Grpca 2

Tel. (052) 857 400

 

KLASA: 601-02/2019-07/04

UR. BROJ: 2144-01-15-10/04-19-01

U Labinu, 20. svibnja 2019.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gloria“ (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), i prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Gloria“ Labin objavljuje

 

JAVNU OBJAVU ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „GLORIA“

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

(OD 27.5.2019. DO 31.5.2019. GODINE)

 

U Dječji vrtić „Gloria“ upisuju se djeca od navršene prve godine života do polaska u školu.

 

Zahtjevi za upis primati će se od 27. svibnja 2019. godine do zaključno 31. svibnja 2019. godine.

 

Zahtjev za upis s potpunom upisnom dokumentacijom dostavlja se:

 

osobno u prostorijama Dječjeg vrtića GLORIA, Matije Grpca 2, 52220 Labin,

u vremenu od 11:30 do 17:00 sati, osim srijede, 29. svibnja, kada će se zahtjevi zaprimati u vremenu od 12:00 do 18:00 sati

 

ili

 

elektroničkim putem na mail adresu: upisi.vrtic.gloria@gmail.com

 

Nakon predaje zahtjeva za upis svaki roditelj dobiti će Identifikacijski broj. Prijedlog reda prvenstva za upis biti će objavljen na službenoj Internet stranici i oglasnoj ploči vrtića, a radi zaštite osobnih podataka neće biti objavljena imena podnositelja zahtjeva, već navedeni Identifikacijski brojevi.

 

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Gloria“ Labin, a preuzima se na web stranici www.djecjivrticgloria.hr ili u prostorijama Vrtića.

Zahtjev za upis podnose roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta (u daljnjem tekstu roditelji).

Roditelji djeteta koje je već polazi naš Vrtić dužni su u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga i tako za svaku pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge naše ustanove.

Roditelj – korisnik usluga dužan je podmiriti ustanovi svoja dugovanja u trenutku predaje zahtjeva.

 

Roditelj koji po prvi puta prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potpunom upisnom dokumentacijom, koja je navedena u obrascu Zahtjeva za upis.

 

Prijave zaprimljene nakon roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Prioritet pri upisu u novu pedagošku godinu 2019./2020. dat je djeci koja su već prethodno upisana u Vrtić.

Prioritet pri upisu daje se roditeljima koji već imaju jedno ili više djece upisano u Vrtić.

Prioritet pri upisu daje se korisnicima usluga koji su na vrijeme podmirivali sve obveze prema Vrtiću i nemaju nepodmirenih obveza.

Nadalje: ukoliko broj zahtjeva za upis bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvariti će se temeljem pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Gloria“ Labin, objavljenog na oglasnoj ploči Vrtića i na službenoj Internet stranici Vrtića; Zakon o predškolskom odgoju, u skladu s čl. 20.

 

RED PRVENSTVA RASPOREĐUJE SE METODOM BODOVANJA PREMA SLJEDEĆIM KRITERIJIMA:

 1. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata – 15 bodova
 2. Dijete s oba zaposlena roditelja – 15 bodova
 3. Dijete s jednim zaposlenim roditeljem – 10 bodova
 4. Dijete samohranog zaposlenog roditelja – 15 bodova
 5. Dijete koje živi u udomiteljskoj obitelji, bez odgovarajuće roditeljske skrbi – 10 bodova
 6. Dijete čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen – 8 bodova
 7. Dijete kojem su oba roditelja redoviti studenti ili učenici – 5 bodova
 8. Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – 3 boda
 9. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – 1 bod
 10. Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje – 1 bod
 11. Dijete prije polaska u osnovnu školu – 1 bod
 12. Dijete s teškoćama u razvoju*
 13. Dijete koje je upisano u redovnom roku i na listi čekanja je duže od godinu dana – 5 bodova

*Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O mogućnostima upisa djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje stručni tim Vrtića, na temelju dokumentacije, psihofizičkom statusu i potreba djeteta, te uvjetima koje dječji vrtić  može pružiti.

 

Bodovi utvrđeni po kriterijima zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta, na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja od najvećeg broja bodova do najmanjeg.

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više zahtjeva ostvari jednak broj bodova, svrstavanje se obavlja po datumu rođenja, od starijeg ka mlađem.

Zahtjev za upis s manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev podnositelja s većim brojem bodova ukoliko za dijete drugog podnositelja ne postoji dobno odgovarajuća odgojna skupina.

 

Odluka o upisu djece biti će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića i službenoj Internet stranici Vrtića najkasnije 30 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva.

 

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo, u roku od 5 dana od dana objave rezultata upisa, podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića pismenim putem. Prigovor se dostavlja osobno u objekt Vrtića ili preporučeno poštom.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem.

Sve informacije i obavijesti u vezi upisa objavljene su na službenoj Internet stranici Vrtića www.djecjivrticgloria.hr i oglasnoj ploči Vrtića.

 

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelji su obvezni:

- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (sistematski i stomatološki pregled djeteta)

- cijepiti dijete sukladno Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi, te priložiti presliku iskaznice cijepljenja djeteta i presliku zdravstvene iskaznice djeteta,  odnosno dokumentaciju kojom se dokazuje kontraindiciranost cijepljenja: nalazi imunologa, alergotestova i sl.

- potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz dječjeg vrtića

- obaviti inicijalni razgovor s članom stručne službe vrtića

- dostaviti Vrtiću ispunjeni obrazac Podaci o novom djetetu (preuzima se na službenoj Internet stranici Vrtića ili u prostorijama Vrtića)

- potpisati s dječjim vrtićem Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga (Ugovor potpisuju oba roditelja, osim u slučaju kada jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb)

- podmiriti ranija dugovanja na temelju korištenja usluga dječjeg vrtića, po osnovi ranije upisane djece

 


  

 

Nakon dogradnje vrtića u kolovozu smo svečano otvorili još jednu odgojnu skupinu

 

Više o otvorenju možete pročitati na poveznici: http://5portal.hr/vijesti_detalj.php?id=17293

 

 

 

Naši mališani nastupili su na županijskom Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Istarske županije

Na županijskom Olimpijskom festivalu dječjih vrtića održanom u srijedu, 30.05.2018. u Medulinu, sudjelovali su i naši mališani. Natjecali su se u dvije discipline, bacanje loptice u dalj i trčanje na 50 m.

Luka Blašković osvojio je srebrnu medalju u disciplini trčanje na 50 m, dok je Nola Fornažar osvojila četvrto mjesto u disciplini bacanje loptice u dalj.

Bravo za sve sudionike natjecanja!

Reportaža o Olimpijskom festivalu prikazivat će se na Sportskoj TV u četvrtak u 19 sati, petak u 15:30 sati, subotu u 17:30 sati i ponedjeljak u 15:30 sati.Nastupili smo na 17. Olimpijskom festival dječjih vrtića

U petak, 18. travnja, na Gradskom stadionu održan je 17. Olimpijski festival dječjih vrtića. Festival je održan pod pokroviteljstvom Hrvatskog Olimpijskog odbora i Sportske zajednice Grada Labina, a u organizaciji Sportske zajednice i Atletskog kluba „Albona“.

Sudjelovalo je oko 160 djece dječjih vrtića s područja Grada Labina i okolice, koja su se natjecala u 4 discipline: trčanje 50 m, bacanje loptice, skok u dalj s mjesta i štafeta 4 x 25 m. Sve discipline održale su se u dvije kategorije – djevojčice i dječaci, a najbolji sportaši nastupiti će na županijskoj završnici koja će se održati krajem svibnja.

Naši mališani bili su vrlo uspješni, osvojivši dvije srebrne medalje, Luka Blaškocvić u disciplini trčanje na 50 m i Nola Fornažar u disciplini bacanje loptice u dalj, jednu brončanu medalju, Matias Batelić, u disciplini bacanje loptice u dalj, te pehar za fair play.

 

 


 

SaveSaveSave